Sterowanie APP z użyciem WiFi


Sterowanie i powiadomienia za pomocą telefonu komórkowego. Używając darmowej aplokacji na system ANdroid możemy spraqwdzić stan zakmięcia/otwarcia okien, ustawić timer wykonujący te czynności w określonym czasie. Sprawdzić stan bezpieczeństwa mieszkania w opcji z systemem alarmowym.